Lokomotywy Spalinowe STK M62-1242

STK M62-1242

Kuid wagonu: <kuid:493736:1000591>
Autor 3D:  kylo0  |Tekstura : Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-03

  1903 razy

Najnowsze dodatki