Wagony Towarowe

PTK Eas 675-0 9-107.6

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000508>
Autor 3D: Forex | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  2315 razy

PTK Eaos 812-5 412W

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000303:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  1739 razy

PTK Eaos 629-7 412W

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000305:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  1691 razy

PKP_Eanos_877-6_415W

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000311:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  2329 razy

PRK Warszawa Fas 456-7 418Vc

Kuid wagonów: <kuid2:493736:1000425:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

Dodatkowe informacje oraz zależności znajdują się w paczce.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  2110 razy

PKP Eaos Pack

Kuid wagonów:
<kuid2:493736:1000441:1>
<kuid2:493736:1000440:1>
<kuid2:493736:1000306:1>
<kuid2:493736:1000333:1>
<kuid2:493736:1000304:1>
Autor 3D: Chester | Tekstury: hanys
Poprawki: stoker (Kamil)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2004/06 (+TRS04/06) oraz nowsze wersje.

PKP Eaos 305-2 412W
PKP Eaos 579-5 412W
PKP Eaos 907-8 412W
PKP Eaos 873-8 408W
PKP Eaos 920-0 CSDE

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-08-10

  3409 razy

Najnowsze dodatki