Lokomotywy Elektryczne

PKP EU44-009

Kuid lokomotywy: <kuid:493736:1000706>
Autor 3D:  Smejki (cz)
Tekstura oraz poprawki 3D :
Hanys
Wersja Trainz:
The locomotive is designed for versions Trainz Simulator 2009 and for the more recent versions Trainz.
Lokomotywa jest przystosowana dla wersji Trainz Simulator 2009 oraz dla wyższych wersji Trainz.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-08-05

  747 razy

PCC E186 242-4

Kuid Lokomotywy:  <kuid:493736:1000704>
Autor 3D: 
Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Autor zdjęć: Adam Kupniewski

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-02-26

  564 razy

Beta Pack Traxx Elektryczne V2

Kuid lokomotyw:

 • MT 386 009-5 <kuid:493736:1000699>
 • DB 146 226-6 <kuid:493736:1000701
 • PR E186 143-4 <kuid:493736:1000703>
 • PKPC EU43-003 <kuid:493736:1000700>
 • MAV 480-002 <kuid:493736:1000702>

Autor 3D:  Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-01-29

  1131 razy

Beta Pack Traxx Elektryczne

Kuid lokomotyw:

 • Lotos E483-258 <kuid:493736:1000687>
 • IDS 186 435-4 <kuid:493736:10006878
 • PMT E483-202 <kuid:493736:1000687>
 • KM EU47-005 <kuid:493736:1000690>
 • Orlen E186 248-1 <kuid:493736:1000693>
 • ITL 186 134-3 <kuid:493736:1000694>
 • DB 185 403-3 <kuid:493736:1000695>

Autor 3D:  Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-12-24

  2037 razy

CDC 122 049-0

AKTUALIZACJA / UPDATE 28.08.2016R.

Kuid wagonu:
<kuid2:493736:1000510:2>
Autor 3D:  Kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-08-28

  1169 razy

ID 182 097-6

Kuid lokomotywy: <kuid:493736:1000678>
Autor 3D:  kilanziom  | Skrypt: RBach
Tekstura :
Hanys
Zdjęcia:
Kajetan Orliński (m0ke)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-07-17

  951 razy

Najnowsze dodatki