Lokomotywy Elektryczne

PCC E186 242-4

Kuid Lokomotywy:  <kuid:493736:1000704>
Autor 3D: 
Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Autor zdjęć: Adam Kupniewski

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-02-26

  318 razy

Beta Pack Traxx Elektryczne V2

Kuid lokomotyw:

 • MT 386 009-5 <kuid:493736:1000699>
 • DB 146 226-6 <kuid:493736:1000701
 • PR E186 143-4 <kuid:493736:1000703>
 • PKPC EU43-003 <kuid:493736:1000700>
 • MAV 480-002 <kuid:493736:1000702>

Autor 3D:  Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-01-29

  726 razy

Beta Pack Traxx Elektryczne

Kuid lokomotyw:

 • Lotos E483-258 <kuid:493736:1000687>
 • IDS 186 435-4 <kuid:493736:10006878
 • PMT E483-202 <kuid:493736:1000687>
 • KM EU47-005 <kuid:493736:1000690>
 • Orlen E186 248-1 <kuid:493736:1000693>
 • ITL 186 134-3 <kuid:493736:1000694>
 • DB 185 403-3 <kuid:493736:1000695>

Autor 3D:  Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-12-24

  1799 razy

CDC 122 049-0

AKTUALIZACJA / UPDATE 28.08.2016R.

Kuid wagonu:
<kuid2:493736:1000510:2>
Autor 3D:  Kilanziom  |  Tekstura: Hanys
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-08-28

  1044 razy

ID 182 097-6

Kuid lokomotywy: <kuid:493736:1000678>
Autor 3D:  kilanziom  | Skrypt: RBach
Tekstura :
Hanys
Zdjęcia:
Kajetan Orliński (m0ke)
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2016-07-17

  836 razy

Najnowsze dodatki