Lokomotywy Elektryczne LTE 1216 910-0

LTE 1216 910-0

Kuid lokomotywy: <kuid:493736:1000672>
Autor 3D:  Smejki (cz)
Tekstura oraz poprawki 3D :
Hanys
Wersja Trainz:
The locomotive is designed for versions Trainz Simulator 2009 and for the more recent versions Trainz.
Lokomotywa jest przystosowana dla wersji Trainz Simulator 2009 oraz dla wyższych wersji Trainz.

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2015-09-24

  3209 razy

Najnowsze dodatki