Lokomotywy Elektryczne PCC E186 242-4

PCC E186 242-4

Kuid Lokomotywy:  <kuid:493736:1000704>
Autor 3D: 
Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Autor zdjęć: Adam Kupniewski

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2018-02-26

  1177 razy

Najnowsze dodatki