Lokomotywy Elektryczne HSL E483-224

HSL E483-224

Kuid Lokomotywy:  <kuid:493736:1000708>
Autor 3D: 
Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Autor zdjęć: Joachimowicz (eu07.pl)

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2019-04-10

  890 razy

Najnowsze dodatki