Lokomotywy Elektryczne AWT E186 351-1

AWT E186 351-1

Kuid Lokomotywy:  <kuid:493736:1000709>
Autor 3D: 
Adam Naggy
Modyfikacje 3D oraz Tekstury:
Hanys
Animacje: rysztur
Przystosowanie: D_M oraz Adamst
Wersja Trainz:
Trainz Railroad Simulator 2006 (+TRS06) oraz nowsze wersje.

Autor zdjęć: Daniel Marek

Pobierz dodatek Pobierz zależności

  2019-07-15

  766 razy

Najnowsze dodatki